پخش 24 ساعته رادیو

برای بستن ESC را بزنید

امیرحسین ارشد

حال خوب داشته باشیم، در شرایط سخت و نابهنجار و در بازی زندگی و در مشکلات، حال خوب ما سلاح قدرتمند ما است. حتی یک لبخند میتونه حال خوب را در وجود درونی ما پرورش بده. پس لبخند زدن و شادی کردن را اولویت اصلی زندگیمان قرار بدیم. دنیایی از موفقیت و خوشبختی و ثروت بدون داشتن حال خوب لذت بخش نیست ولی با داشتن حال خوب میتونیم به دنیای از ثروت و موفقیت و خوشبختی دست یابیم.

LIVE OFFLINE
track image
Loading...